Sektörden Haberler – İhale Teknik Destek

İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE DİPLOMASINI KULLANAN MİMAR VE MÜHENDİSLERİN İŞ DENEYİM TUTARI HESAPLAMASIYLA İLGİLİ KAMU İHALE KURUMU DÜZENLEYİCİ KARARI

Örnek: 20.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen bir yapım işi ihalesine katılan ve iş deneyimini mezuniyet belgesi ile tevsik etmek isteyen bir isteklinin mezuniyet tarihinin 01.07.2010 olduğu varsayıldığında, mezuniyet tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre 5 yıl, 9 ay 19 gün olmaktadır. 01.02.2016 – 31.01.2017 döneminde, mezuniyetten sonra geçen her yıl için esas alınacak tutarın 197.091,00TL olduğu dikkate […]

İHALE MEVZUATINDA DİKKATE ALINACAK KESİNLEŞMİŞ SGK BORÇLARI (01.01.2017-31.12.2017) tarihleri arası

İsteklinin Niteliği Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret (01.01.2017–31.12.2017) Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 7,5 (01.01.2017–31.12.2017) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı (01.01.2017–31.12.2017) SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok 1.777,50 TL 13.331,40 TL 13.331,40 x 3 = 39.993,75 TL SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Varsa […]

2017 YILI EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER YAYINLANDI.

2017 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA  GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE   PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO 01.02.2016 – 31.01.2017 01.02.2017 – 31.01.2018 DÖNEMİ DEĞERİ DÖNEMİ DEĞERİ EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER Madde : 4734 / 8 “Eşik Değerler” TL. TL. 8 / a 976.465 Mal / Hizmet Alımları – Genel Bütçeli 1.073.525 […]